خانهlفروشگاه مجازيlتماس با ماlخبرنامهlفرم نمايندگي

برنامه و ابزارهاي عكاسي
فون - ليبل - Action
برنامه و ابزارهاي ويديو
ویدیو انيميشن و نماهنگ

» عضویت «

 

  انتقال بي سيم تصوير


AD-100
AD-200
 

AD-100


 

  Video TransMiter AD-100

 

فرستنده و گيرنده بي سيم براي انتقال صدا و تصوير با كيفيت Broad Cast . اين دستگاه ايده آل براي كساني كه نياز به انتقال صدا و تصوير بدون افت كيفيت از طريق هوا (بي سيم ) را دارند ، مي باشد .استفاده كنندگاني همچون فيلمبرداران – مونتاژ كاران ويدئو – تصوير برداران مراسمات زنده و تلويزيوني و همچنين سيستمهاي تصويري مدار بسته .

 

مشخصات

انتقال تصاوير سياه وسفيد و رنگي همراه با صدا

كيفيت تلويزيوني Broad Cast حتي با وجود موانع و ديوار

انتقال صداي مونو و استريو

تقويت صدا و تصوير در خروجي

Digital PLL Circuit

پوشش آلومينيومي

فرستنده و گيرنده 4 كاناله

سيستم PAL-NTSC

سويچ خاموش- روشن

سوييچ و انتخاب كانال مورد نظر

وزن 60 گرم

12 V/470 mA

استفاده Oftioual از آنتن مخصوص براي برد بيشتر تا 2 كيلومتر

 

AD-200


 

 Video TransMiter AD-200

 

فرستنده و گيرنده بي سيم براي انتقال صدا و تصوير با كيفيت Broad Cast . اين دستگاه ايده آل براي كساني كه نياز به انتقال صدا و تصوير بدون افت كيفيت از طريق هوا (بي سيم ) را دارند ، مي باشد .استفاده كنندگاني همچون فيلمبرداران – مونتاژ كاران ويدئو – تصوير برداران مراسمات زنده و تلويزيوني و همچنين سيستمهاي تصويري مدار بسته .

 

مشخصات

انتقال تصاوير سياه وسفيد و رنگي همراه با صدا

كيفيت تلويزيوني Broad Cast حتي با وجود موانع و ديوار

انتقال صداي مونو و استريو

تقويت صدا و تصوير در خروجي

Digital PLL Circuit

پوشش آلومينيومي

فرستنده و گيرنده 4 كاناله

سيستم PAL-NTSC

سويچ خاموش- روشن

سوييچ و انتخاب كانال مورد نظر

وزن 160 گرم

12 V / 500 mA

استفاده Oftioual از آنتن مخصوص براي برد بيشتر تا 2 كيلومتر


 

استدي كمlشولدرlكر ينlر يلlپا يه عنكبوتيlانتقال بي سيم تصويرlسخت افزار اديت و مونتاژlدی وی دی رکوردر
©2008 RayanNamaGostar. All Rights Reserved.
RNG Websites: rng-co.com, rng-co.ir, rng-co.net, rng-co.org